Đề về 67 hôm sau đánh con gì dễ trúng?

Đề về 67 hôm sau đánh con gì thì giúp các lô thủ có cơ hội giàu có chỉ sau một đêm? Cùng DD7 tìm hiểu về câu trả lời cho thắc mắc trên, cũng như dự đoán con số phù hợp nhất để thử vận may của mình nhé. 

Đề về 67 hôm sau đánh con gì thì dễ trúng giải đặc biệt?

Đề về 67 hôm sau đánh con gì thì có cơ hội nhận được một khoản tiền lớn? Cùng tham khảo thống kê những lần 67 về trên bảng kết quả sau đây. 

 • Các bộ số chỉ về 1 lần: 32, 63, 95, 75, 46, 48, 45, 23, 89, 30, 93, 19, 44, 51, 29, 25, 84, 77, 00, 64, 66, 80, 11, 42, 58, 67, 76, 47, 33, 18, 62, 53, 17, 94, 73, 55, 57, 03, 05, 70.
 • Các bộ số về 2 lần bao gồm: 59, 61, 40, 41, 13, 08, 99, 91, 26, 34.
 • Các bộ số về 3 lần bao gồm: 43, 06, 54, 88, 52. 
Đề về 67 hôm sau đánh con gì thì dễ trúng giải đặc biệt?
Đề về 67 hôm sau đánh con gì thì dễ trúng giải đặc biệt?

Thống kê chạm những ngày về 67

Sau đây là thống kê chạm của những hôm xuất hiện con đề 67, bạn có thể xem xét để dự đoán được đề về 67 hôm sau đánh con gì là chuẩn nhất. Bao gồm: 

 • Bộ 0: Đầu về 8 lần, đuôi về 6 lần, tổng về 9 lần.
 • Bộ 1: Đầu về 6 lần, đuôi về 8 lần, tổng về 2 lần.
 • Bộ 2: Đầu về 6 lần, đuôi về 5 lần, tổng về 7 lần.
 • Bộ 3: Đầu về 5 lần, đuôi về 12 lần, tổng về 6 lần.
 • Bộ 4: Đầu về 3 lần , đuôi về 9 lần, tổng về 8 lần.
 • Bộ 5: Đầu về 12 lần, đuôi về 6 lần, tổng về 5 lần.
 • Bộ 6: Đầu về 7 lần, đuôi về 8 lần, tổng về 8 lần.
 • Bộ 7: Đầu về 5 lần, đuôi về 5 lần, tổng về 12 lần.
 • Bộ 8: Đầu về 5 lần, đuôi về 8 lần, tổng về 11 lần.
 • Bộ 9: Đầu về 7 lần , đuôi về 7 lần, tổng về 6 lần.
Thống kê chạm những ngày về 67
Thống kê chạm những ngày về 67

Thống kê cụ thể những ngày có đề về 67

Đây là một số thống kê chi tiết có thể giúp người chơi dự đoán được đề về 67 hôm sau đánh con gì. Bao gồm.

Năm 2022

 • Đề về 924 67 vào ngày 31-8-2022, đề hôm sau ra 694 88. Lô ra ngày kế tiếp là 03-06-07-08-11-15-16-16-20-26-27-37-38-59-60-77-79-80-83-84-86-87-88-89-90-93-99.
 • Đề về 502 67 vào ngày 31-7-2022, đề hôm sau ra 465 55. Lô ra ngày kế tiếp là 05-07-08-11-22-28-31-33-38-40-40-48-55-59-62-62-66-70-77-81-91-91-93-93-93-97-97.
 • Đề về 296 67 vào ngày 27-5-2022, đề hôm sau ra 573 18. Lô ra ngày kế tiếp là 07-07-13-14-17-18-19-19-20-23-30-39-40-41-53-53-57-59-62-63-69-69-73-76-88-92-92.
 • Đề về 877 67 vào ngày 3-4-2022, đề hôm sau ra 129 41. Lô ra ngày kế tiếp là 01-03-05-06-06-12-15-17-19-20-26-33-37-41-46-50-54-56-62-62-63-65-66-68-73-78-98.
 • Đề về 010 67 vào ngày 15-3-2022, đề hôm sau ra 185 13. Lô ra ngày kế tiếp là 02-02-07-08-09-09-11-12-13-19-20-30-35-44-55-56-58-63-67-70-73-79-79-82-93-94-99.

Năm 2021

 • Đề về 072 67 vào ngày 3-11-2021, đề hôm sau ra 341 48. Lô ra ngày kế tiếp là 07-07-07-10-11-14-16-24-27-27-31-35-41-45-47-47-48-54-57-65-71-72-83-86-94-96-97.
 • Đề về 660 67 vào ngày 16-10-2021, đề hôm sau ra 246 40. Lô ra ngày kế tiếp là 06-07-08-10-12-13-13-15-18-22-23-23-29-32-33-34-37-40-55-56-61-61-70-74-78-93-93.
 • Đề về 739 67 vào ngày 5-10-2021, đề hôm sau ra 822 45. Lô ra ngày kế tiếp là 13-16-16-19-20-20-29-30-30-36-38-40-40-41-45-45-55-60-66-66-68-73-80-80-83-90-94.
 • Đề về 394 67 vào ngày 6-8-2021, đề hôm sau ra 496 34. Lô ra ngày kế tiếp là 00-00-07-17-17-18-20-20-20-21-25-31-33-34-57-63-75-77-79-82-84-86-92-93-94-96-99.
 • Đề về 443 67 vào ngày 17-6-2021, đề hôm sau ra 147 61. Lô ra ngày kế tiếp là 03-06-08-08-13-19-21-29-30-32-37-38-47-52-52-54-55-61-63-63-65-67-79-80-87-91-94.
 • Đề về 559 67 vào ngày 20-5-2021, đề hôm sau ra 757 23. Lô ra ngày kế tiếp là 00-02-02-04-07-09-23-29-33-34-37-46-47-49-51-53-54-65-67-74-75-82-84-89-91-92-95.

Năm 2020

 • Đề về 906 67 vào ngày 26-4-2020, đề hôm sau ra 775 61. Lô ra ngày kế tiếp là 01-02-12-16-18-21-25-27-28-41-45-56-58-58-60-61-62-73-73-77-87-88-89-89-90-91-91.
 • Đề về 522 67 vào ngày 17-3-2020, đề hôm sau ra 814 89. Lô ra ngày kế tiếp là 00-12-16-18-22-26-28-33-41-47-51-53-54-59-64-65-72-79-88-89-90-92-94-94-94-95-97.

Năm 2019

 • Đề về 228 67 vào ngày 5-12-2019, đề hôm sau ra 828 30. Lô ra ngày kế tiếp là 07-17-21-25-26-26-27-28-28-30-34-40-41-43-51-56-56-57-61-64-66-75-76-84-87-88-90.
 • Đề về 852 67 vào ngày 5-6-2019, đề hôm sau ra 357 40. Lô ra ngày kế tiếp là 02-06-07-10-12-13-15-17-17-17-28-34-35-40-42-47-51-52-54-61-65-67-78-81-82-84-95.
 • Đề về 028 67 vào ngày 14-4-2019, đề hôm sau ra 578 43. Lô ra ngày kế tiếp là 02-02-03-06-07-13-14-16-18-21-22-24-38-39-43-47-52-54-57-64-65-72-73-77-80-81-91.

Năm 2018

 • Đề về 953 67 vào ngày 21-12-2018, đề hôm sau ra 546 91. Lô ra ngày kế tiếp là 08-08-09-11-18-19-23-34-42-43-44-48-48-49-52-56-65-69-70-71-81-86-86-89-90-91-92.
 • Đề về 253 67 vào ngày 7-12-2018, đề hôm sau ra 647 93. Lô ra ngày kế tiếp là 00-01-02-02-05-07-09-11-14-21-22-32-36-37-39-47-50-52-57-68-70-75-79-89-92-93-98.
 • Đề về 996 67 vào ngày 3-12-2018, đề hôm sau ra 978 59. Lô ra ngày kế tiếp là 06-12-15-21-22-32-32-36-38-42-50-51-51-54-59-59-62-66-66-66-69-71-78-85-91-95-96.
 • Đề về 210 67 vào ngày 31-8-2018, đề hôm sau ra 483 19. Lô ra ngày kế tiếp là 19-19-22-29-31-33-36-38-40-44-48-49-49-52-57-60-62-64-64-66-70-74-83-91-91-93-99.
 • Đề về 419 67 vào ngày 7-7-2018, đề hôm sau ra 752 99. Lô ra ngày kế tiếp là 03-12-18-24-26-28-28-34-36-41-48-53-55-55-57-58-59-61-65-67-72-73-75-76-78-87-99.
 • Đề về 184 67 vào ngày 27-3-2018, đề hôm sau ra 235 88. Lô ra ngày kế tiếp là 09-20-21-26-27-29-32-32-42-50-50-51-54-55-62-64-67-69-71-71-71-81-85-88-88-92-94.
Thống kê cụ thể những ngày có đề về 67
Thống kê cụ thể những ngày có đề về 67

Năm 2017

 • Đề về 799 67 vào ngày 26-7-2017, đề hôm sau ra 773 33. Lô ra ngày kế tiếp là 02-03-16-18-20-22-29-33-35-42-42-47-47-53-53-59-60-64-69-72-74-82-84-85-87-89-92.
 • Đề về 254 67 vào ngày 28-5-2017, đề hôm sau ra 284 44. Lô ra ngày kế tiếp là 02-07-22-25-32-34-34-35-37-37-38-39-44-47-47-59-60-63-70-70-72-81-85-87-89-91-98.

Đề về 178 67 vào ngày 25-3-2017, đề hôm sau ra 935 08. Lô ra ngày kế tiếp là 01-05-08-09-12-16-19-21-32-33-36-38-42-45-49-53-55-56-58-69-74-83-87-91-92-94-97.

Năm 2016

 • Đề về 013 67 vào ngày 12-10-2016, đề hôm sau ra 794 53. Lô ra ngày kế tiếp là 02-05-05-10-29-31-35-35-38-46-53-54-55-60-62-64-70-70-72-73-82-85-85-86-86-93-94.
 • Đề về 951 67 vào ngày 19-9-2016, đề hôm sau ra 673 17. Lô ra ngày kế tiếp là 00-03-04-09-17-19-21-21-23-26-30-33-36-41-45-46-49-60-64-73-74-76-82-85-87-88-96.
 • Đề về 471 67 vào ngày 2-3-2016, đề hôm sau ra 591 94. Lô ra ngày kế tiếp là 01-08-14-17-23-24-26-35-38-42-45-48-50-51-57-58-59-60-62-66-71-84-86-86-86-88-94.

Năm 2015

 • Đề về 492 67 vào ngày 17-6-2015, đề hôm sau ra 171 91. Lô ra ngày kế tiếp là 00-01-07-09-11-12-18-20-27-30-35-40-41-48-63-66-71-73-75-83-88-89-91-91-93-97-97.
 • Đề về 539 67 vào ngày 6-4-2015, đề hôm sau ra 786 52. Lô ra ngày kế tiếp là 00-00-03-14-22-30-33-41-45-47-47-48-50-52-56-56-59-64-76-80-89-90-90-92-93-93-97.

Bài viết trên đây đã giải đáp cụ thể về câu hỏi đề về 67 hôm sau đánh con gì chính xác nhất? Hy vọng các gợi ý sẽ giúp người chơi tìm được con số tài lộc, có cơ hội kiếm tiền thưởng lớn.

Bài viết liên quan

Những Phương Pháp Dự Đoán Xổ Số miền Nam Hôm Nay Hay Nhất

Xổ số miền Nam hôm nay như là 1 món ăn tinh thần không thể [...]

Bí Kíp Dự Đoán Xổ Số Chính Xác Và Nhận Tiền Thưởng Liền Tay

Dự đoán xổ số là cách giúp anh em cược thủ tìm ra được con [...]

Lô 3 Càng Ăn Bao Nhiêu, Cách Đánh Lô Để Dễ Trúng Nhất

Những năm gần đây, lô 3 càng đã trở thành cách chơi yêu thích của [...]

Cách Soi Cầu Lô Xiên 2 Luôn Thắng, Giúp Bạn Nhanh Phát Tài

Nhiều người đang chọn hình thức chơi lô xiên 2 để tăng khoản tiền thưởng [...]

Web Chơi Lô Đề Xổ Số Online Uy Tín Nhất Bạn Nên Khám Phá

Lô đề online là trò chơi dự đoán kết quả xổ số trực tuyến thông [...]

Cá Độ Bóng Đá 1 Ăn Bao Nhiêu, Khi Nào Được Hoàn Tiền

Chơi cá cược bóng đá trực tuyến đang dần trở thành hình thức giải trí [...]